ริสแบนด์ - OCLCOM
ริสแบนด์แบบคล้อง

ริสแบนด์แบบคล้อง

ริสแบนด์แบบไขว้รายละเอียดเพิ่มเติม https://goo.gl/3Rmwkt