ริสแบนด์ - OCLCOM
AIESEC Chulalongkorn University ริสแบนด์